Chandni Chowk, Near City Palace: Jaipur

Carpets supplied and fitted.

Carpets supplied and fitted.

Carpets supplied and fitted.

Carpets supplied and fitted.